การหาคะแนนทีเฉลี่ย Average T Score ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ ว 17


การหาคะแนนทีเฉลี่ย Average T Score ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ์ ว 17 ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

ดาวน์โหลดได้โดยคลิ๊กลิงค์ ด้านล่าง นี้นะครับ

๑). การค่าหาทีเฉลี่ย Average T Score จาก ก.ค.ศ.

๒). การหาคะแนนทีเฉลี่ย Average T Score อธิบายวิธีการหาค่าและตัวอย่างประกอบ โดยครูกัมปนาท สุขสงวน

โฆษณา
หมวดหมู่:Uncategorized

นโยบาย Social Media for Education


หมวดหมู่:Uncategorized

ภาพสมาชิกกลุ่ม 16


หมวดหมู่:Uncategorized

หลักการนำเสนอข้อมูล


หลักการนำเสนอข้อมูล

  1. แล้วไง
  2. แล้วไง
  3. แล้วไง ครับ

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล

การทำ Insert More Tag ย่อลงให้สั้นแล้วไปกดลิงต่อค์ ลองดูครับ

  • วางแผน ออกแบบ
  • ดำเนินการตามแผน ตามที่ออกแบบ

ตามที่ออกแบบ ตามที่ออกแบบ ตามที่ออกแบบ ตามที่ออกแบบ

รูปยางลบ ลบ formatting

หมวดหมู่:Uncategorized

ทักษะด้านการจัดทำ Media

หมวดหมู่:Uncategorized

Social Media for Education.


Social Media for Education เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่นำมาใช้ในการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นำคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดมโนคติ เกิดจินตนาการ ผ่านสื่อแบบ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว. นักเรียนสามารถเกิดการปฏิสัมพันธ์กับคุณครู กับนักเรียนด้วยกันเอง กับผู้อื่นได้

 

 

 

หมวดหมู่:Uncategorized

การใช้ ICT for Education


การใช้ ICT for Education เป็นสิ่งใหม่ ที่เข้ามามีบทบาท

หมวดหมู่:Uncategorized